Tumblelog by Soup.io
  • banshe
  • dragonslover
  • oopsiak
  • jacoszek
  • zielonazielona
  • blackheartgirl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viajasmine-girl jasmine-girl
Od momentu, kiedy mnie oczarował i zajął najważniejsze miejsce w moim sercu, nie wyobrażałam sobie tego, że mógłby w nim zagościć ktokolwiek inny.
— Laila Shukri – Byłam kochanką arabskich szejków
Reposted fromzoou zoou viajasmine-girl jasmine-girl
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromxalchemic xalchemic viajasmine-girl jasmine-girl
4323 cebd
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viaicannotremember icannotremember
9009 f550 500
Haha :) 
Reposted fromdavidgreen7 davidgreen7 viaSkydelan Skydelan
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
7889 615a
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPolinda Polinda
1902 fcc8
Reposted byPolindaHmZpati2k6CarridwenkruemelmonsterbradypusRekrut-K
1900 eef3
Reposted bySkydelanquinnepati2k6tomorrownevercomes
1898 3557
Reposted bySkydelansmutekipapierosynebthatszatanistaapatycznahappykokeshibudasodnowalaparisiennelittledisappointmentsdefinicjamilosci
1896 64ec
Reposted bybudasKciukWzupierozalkablubraluronSkydelanZoonk11niedoskonalosccocciuella
4839 74d5 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaAJK AJK
8582 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialanabanana lanabanana

Reposted fromcarly carly vialovesweets lovesweets
7100 9647 500
Reposted frompastelowe pastelowe vialovesweets lovesweets
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
5845 eb83 500
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl