Tumblelog by Soup.io
  • banshe
  • dragonslover
  • oopsiak
  • jacoszek
  • zielonazielona
  • blackheartgirl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

Niektóre ucieczki to sprawdzian czy komuś jeszcze na nas zależy.
— Bezimienna
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
Reposted fromchocoway chocoway viamysweetnewyork mysweetnewyork
2223 da97 500
Reposted frombesomebody besomebody viamaciekp maciekp

Naj­krótsze wy­razy "tak" i "nie" wy­magają najdłuższe­go zas­ta­nowienia.


— Pitagoras
Reposted bymysweetnewyorkpoziomkicytaty
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic
2367 0ffa
Reposted fromkdrama kdrama viasugarvenom sugarvenom
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasugarvenom sugarvenom
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viaShittyKitty ShittyKitty
5315 90a9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaShittyKitty ShittyKitty
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaveridiana veridiana
1638 d7fd 500
Reposted fromtfu tfu viaveridiana veridiana
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viaveridiana veridiana
8862 0e63 500
Reposted fromtfu tfu viancmsp ncmsp
Nikt nie chce w to uwierzyć, ale każdy z nas nosi w sobie jakąś słabość. Oczywiście bywamy też silni, ale przychodzą w życiu takie momenty, kiedy okoliczności przytłaczają nas do tego stopnia, że z łatwością poddajemy się tej słabości. 
— Sarah A. Denzil
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
3348 596e 500
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viajesienzycia jesienzycia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl