Tumblelog by Soup.io
  • banshe
  • dragonslover
  • oopsiak
  • jacoszek
  • zielonazielona
  • blackheartgirl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

8123 e601

kestreltrajens:

No matter what is happening, even if it feels like your world is crumbling, you can always count on the stars to be there.

Reposted fromtosiaa tosiaa viareign reign
5197 bb69
Reposted byfadenbseriale
9702 6ac8
Reposted fromEnkiz Enkiz viaEmilieBronte EmilieBronte
7455 a116 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
7823 7e4f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaspontaneous spontaneous
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
Nie. Nie odnajdziesz miłości tam,gdzie jej nie ma. Nie. Nie nakłonisz losu,żeby stworzył  dla Was scenariusz. Nie. Nie mylisz się. On Cię po prostu nie kocha.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
Jego matka położyła mi ręce na głowie i powiedziała:
- Dziecko, ty kompletnie nie wiesz, co chcesz dalej robić ze swoim życiem.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromvaka vaka vianiebieskieoczy niebieskieoczy
2744 f6f3 500
Reposted fromMuppet Muppet vianiebieskieoczy niebieskieoczy
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiebieskieoczy niebieskieoczy
3152 e789
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viabanshe banshe
3240 15f1 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
4609 b2a6
Reposted fromnezavisan nezavisan viabanshe banshe
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viabanshe banshe
4398 6019
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl