Tumblelog by Soup.io
  • banshe
  • dragonslover
  • oopsiak
  • jacoszek
  • zielonazielona
  • blackheartgirl
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

6444 8e1b 500
4498 4e8b 500
Reposted fromrudosci rudosci viamissadventure missadventure
5623 3eed
Reposted fromels els viamissadventure missadventure
2304 6002
Reposted fromkarahippie karahippie viazucha zucha
7288 05af
Reposted byilovemoviesBajdzofilmowymissadventureeternaljourneyarjusiurlikearollingstoneniskowodeathbringercreepandweirdo
7285 b36e 500
4923 d27a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
1926 3306
Reposted fromcocomove cocomove viaSkydelan Skydelan
1436 844a
Reposted fromnazarena nazarena viaSkydelan Skydelan
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaSkydelan Skydelan
4777 f514 500
"Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
4892 8228
Reposted fromoll oll viaalliwantisyou alliwantisyou
5119 694b
https://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo1_1280.jpghttps://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo2_540.jpg
Reposted fromHanoi Hanoi viascorpix scorpix
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl